Wednesday, December 2

Filipino Folktale - Alamat Ng Butiki

Mayroong magkasintahan na nag-iibigan ayon sa matatanda. Walang kasintamis ang kanilang pagmamahalan.


Minsan isang araw ay may ginagawang pagsubok ang dalaga sa katapatan ng binata. Dahil sa malaking pag-ibig nito sa dalaga ay tinanggap nito ang hamon. Kaagad na sinabi ng dalaga sa kasintahanna kailangan niya ang puso ng kanyang ina. Ito ang kahilingan ng dalaga at pag nagawa mo ito at magtagumpay ka ay aagad tayong magpapakasal.


Walang sabi-sabi na umalis ang binata patungo sa kanilang tahanan upang tuparin ang kahilingan ng dalaga. Naratnan nito ang ina nagpapahinga sa silid. Nanginginig na kinuha ang balaraw at dali-daling dinukot ang puso ng ina. Kaagad nitong kinuha ang puso ng ina at patungo na sana siya sa knaroroonan ng kasintahan. Ngunit sa pagmamadali nito ay nadupilas siya at ang hawak niyang puso ay biglang nahulog sa sahig.


Ang puso ay biglang nangusap "Bakit mo ginawa ito, anak. Bakit kailangan sundin and nahihibang mong kasintahan? Gusto kong ipaalam sa iyo anak na ang isang ina na pinakakautangan mo ng buhay pangalawa sa sakilang lumikha ay hindi mo na makikita kailan pa man at bakit ako pa na siya mong ina na nagmamahal din sa iyo ay labis kaysa iba?"


Nanangis ang binata at nagsisisi sa mga narinig niya. Nais niyang isauli ang puso ng ina, subalit huli na at wala nang magagawa. Dahil sa ginawa ng binata ito ay biglang pinarusahan at naging BUTIKI, na gumagapang sa mga kisame at sa mga haligi. Magmula noon siya at gapang ng gapang ito ay naging parusa sa isang anak na walang utang na loob sa kang pinanggalingan.


.

2 comments:

Anonymous said...

Astig, sa dami ng maiisip, alamt p ng butiki, pero ok. dagdag lang, pansinin nyo n humahalik sa lupa ang butiki bago mag gabi, sign daw ito ng pagsisisi.

Lita C. Malicdem said...

This show of respect for my national language, Filipino, from a foreigner, is heart-warming. Thank you for the familiar post. As it teaches value, I congratulate you for this.