Friday, July 10

Mga Sala-Salawikain

I saw this book called "Mga Sala-Salawikain" by Julio Silverio, this is a new version of the traditional salawikain. Nakakatawa pero may aral. Here are my favourites

 1. Iba ang kalatog ng pinggan, sa kalatog ng bakal.
 2. Yumuyuko sa atin ang iba, gayong tinitingala nating sila.
 3. Halik na matunog , ay hindi pang-irog.
 4. Ang lumalakad nang marahan, kung dumating ay madaling-araw.
 5. Kung walang taong hangal, and ilan sati'y di magtatagumpay.
 6. Katulad mo ay aso, kinakagat and kahit sino.
 7. Ang baboy na gumagala, kinakatay nang walang awa.
 8. Ang taong tamad, sa gutom ang bagsak.
 9. Taong naghahambog, ang siyang sumasabog.
 10. Pag dinaan sa tiyaga, nagkakaroon din ang wala.
 11. Kung gustong patinuin ang isang bata, ang rendahan muna ay ang kanyang dila.
 12. Ang gawaing dinali-dali, mangyari ma'y tagpi-tagpi.
 13. Santo, santito, corazon maldito.
 14. Kung ibig mong tayo'y magkasundo, tayo'y maglayo.
 15. Ang taong mabuti sa panlabas na anyo, ay maaring mandaraya ang kanyang puso.


If you are looking for more traditional Filipino Proverbs "Salawikain" here is a list from Hubpages.


1 comment:

a Pinoy-Canuck mestizo! said...

But what are the English translations?
Salamat po