Monday, July 20

Halimbawa ng Kasabihan

Ang kasabihan ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Ito ay ipinasa sa atin ng ating mga ninuno, ang kasabihan ay nagbibigay ng paalala at mabutiing aral sa atin.

Ngayon ay marami ng bagong kasabihan na nagbibigay aral sa ating mga kabataan. Narito ang mga halimbawa ng makabagong kasabihan.

 1. Ang batang matapat, pinagkakatiwalaan ng lahat.
 2. Ang kalinisan ay tanda ng kasipagan.
 3. Ang pagsintang labis na makapangyarihan, pag ikaw ay pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat masunod ka lamang.
 4. Walang matimtimang birhen, sa matiyagang manalangin.
 5. Ang kayamanang galing sa kasamaan, dulot ay kapahamakan.
 6. Ang taong walang tiyaga, ay walang yamang mapapala.
 7. Mabisa ang pakiusap na malumanay, kaysa utos na pabulyaw.
 8. Ang magtahi-tahi ng hindi tutoong kuwento, mabubuko rin sa bandang dulo.
 9. Ang masipag sa buhay, umaani ng tagumpay.
 10. Walang lihim na hindi nabubunyag, walang totoo na hindi nahahayag.
 11. Ang anak na magalang, ay kayamanan ng magulang
 12. Huwag mong hatulan ang isang aklat, sa pamamagitan ng kanyang pabalat.
 13. Walang tunay na kalayaan, kung nabubuhay sa kahirapan.
 14. Ang talagang matapang, nag-iisip muna bago lumaba.
 15. Titingkad ang iyong kagandahan, kung maganda rin ang iyong kalooban.
.

No comments: