Saturday, July 18

Halimbawa ng Bugtong

Kung ikaw ay naghahanap ng mga bugtong para sa iyong homework at dito ka dinala ng iyong Google search, narito ang mga halimbawa ng bugtong.

 1. Tubig na naging bato, batong nagiging tubig.
 2. Ang paa ay apat , hindi makalakad.
 3. Umupo si itim, sinulot ni pula, lumabas si puti, bubuga-buga.
 4. Alin dito sa mundo ang halamang walang buto.
 5. Urong-sulong lumalamon.
 6. Baboy ko sa Pasolo, nasa loob ang balahibo.
 7. Isang hayop na maliit, dumudumi ng sinulid.
 8. Isiniksik bago kinalabit, malayo ang sinapit.
 9. Isang matandang hukot, nakatitibag ng bundok.
 10. Heto na si bayaw, dala-dala'y ilaw.


Mga sagot:
 1. Asin
 2. Mesa
 3. Sinaing
 4. Singkamas
 5. Lagari
 6. Mangga
 7. Gagamba
 8. Baril
 9. Araro
 10. Alitaptap
Related Link:

.,

5 comments:

arnold said...

bugtong is ar riddle

arnold said...

ano ang answer to (what is the answer of this)isang matandang hukot,nakatitiag ng bundok
what is the answer of it is:

altamarino_c said...

what is the answer to this question lope to ngiolo res moin hova,hadji?

Anonymous said...

What is the answer to the:
Ang dalawa ay tatlo na, ang itim ay maputi na, ang bakod ay lagas na.

matanda

Anonymous said...

What is the answer to the:
Ang dalawa ay tatlo na, ang itim ay maputi na, ang bakod ay lagas na.